About

Scopul Asociației Popa Soare constă în sprijinirea copiilor și tinerilor, bătrânilor și a persoanelor cu dizabilități, abandonați sau din familii sărace, pentru a avea o viață mai bună, fericită, sănătoasă.

Obiectivele Asociației Popa Soare sunt:
a) apărarea drepturilor și intereselor copiilor, tinerilor, bătrânilor și ale persoanelor cu dizabilități, abandonați sau din familii sărace;
b) sprijinirea copiilor și a tinerilor, în general, cuprinși sau necuprinși într-o forma de protecție sociala, fără nicio forma de discriminare;
c) sprijinirea bătrânilor și a persoanelor cu dizabilități, cuprinși sau necuprinși într-o forma de protecție sociala, fără nicio forma de discriminare;
d) susținerea copiilor și a tinerilor pentru a merge la școală și pentru a participa la diverse programe educaționale;
e) ajutorarea copiilor și a tinerilor cu probleme de sănătate;
f) ajutorarea bătrânilor și a persoanelor cu dizabilități;
g) încurajarea copiilor/tinerilor în practicarea activităților sportive;
h) acordarea de îndrumare și asistenta operațională cazurilor sociale;
i) organizarea unor acțiuni caritabile la centrele de copii orfani/copii neajutorați, precum și centre de bătrâni și persoane cu dizabilități;
j) organizarea de tabere/excursii/activități de divertisment pentru copii și tineri/ persoane cu dizabilități;
k) consiliere în materie de adopție și asistenta maternala;
l) strângerea de fonduri și organizarea de proiecte în vederea construirii/dotării, amenajării de: centre de tip familial sau centre tip azil, de grădinițe, de școli, de așezăminte socio-culturale, medicale, etc.

Asociatia Popa Soare